attrition

 • 101War of Attrition — (1969 70)    In the first years after the Six Day War (1967), Israel retained control of the Occupied Territories, and despite various efforts, no significant progress was made toward the achievement of peace. The Palestinians became more active… …

  Historical Dictionary of Israel

 • 102champ de mines d’attrition — sekinamasis minų laukas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Jūrų laivyno minų mūšyje – minų laukas, įrengtas padaryti nuostolių priešo laivams. atitikmenys: angl. attrition minefield pranc. champ de mines d’attrition …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 103taux d’attrition — išsekimo lygis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Procentais išreiškiamas dydis, rodantis personalo netekčių ar materialinių priemonių nuostolių, padarytų dėl įvairių priežasčių per tam tikrą laikotarpį, laipsnį. atitikmenys: angl. attrition… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 104dragage d’attrition — sekinamasis tralavimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Nuolatinis minų laukų tralavimas, siekiant kiek galima labiau sumažinti minų pavojų visiems laivams. atitikmenys: angl. attrition sweeping pranc. dragage d’attrition …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 105champ de mines d’attrition entretenu — nuolat papildomas minų laukas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Minų operacijų jūroje metu – minų laukas, kuris yra papildomas, kad išliktų pavojus priešui, kai vykdomos atoveiksmio priemonės. atitikmenys: angl. sustained attrition minefield… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 106sustained attrition minefield — nuolat papildomas minų laukas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Minų operacijų jūroje metu – minų laukas, kuris yra papildomas, kad išliktų pavojus priešui, kai vykdomos atoveiksmio priemonės. atitikmenys: angl. sustained attrition minefield… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 107war of attrition — war of at trition plural wars of attrition n a struggle in which you harm your opponent in a lot of small ways, so that they become gradually weaker …

  Dictionary of contemporary English

 • 108rate of attrition — noun the rate of shrinkage in size or number (Freq. 1) • Syn: ↑attrition rate • Hypernyms: ↑rate …

  Useful english dictionary

 • 109war of attrition — noun A conflict in which both sides are worn down over a long period, with no decisive battles • • • Main Entry: ↑war * * * a prolonged war or period of conflict during which each side seeks to gradually wear out the other by a series of small… …

  Useful english dictionary

 • 110sustained attrition minefield — In naval mine warfare, a minefield which is replenished to maintain its danger to the enemy in the face of countermeasures …

  Military dictionary